Mediebruk, samfunnsengasjement og sosial kapital i en digital æra

bilde

Bildet tatt av min kollega Øyvind Heimset Larsen som selv har et kapittel ‘Den immaterielle sida av nettverkssamarbeid’ sammen med Jon Gunnar Nesse.

I dette bok kapitlet i ‘Immateriell kapital – Fjordantologien 2017’, skrevet av meg, Hilde G. Corneliussen og Lin Prøitz – tar vi utgangspunkt i en studie av ikke-vestlige innvandrerkvinner sin mediebruk i lys av samfunnsengasjement. Vi utforsker sosial kapital, også den digitale, analysert gjennom to kvinners livsbiografier, med vekt på samfunnsengasjement og mediebruk. Analysen illustrerer ulike manifestasjoner av sosial kapital idet de engasjerer seg på ulike arenaer, der den ene representerer høy digital sosial kapital, mens den andre forholder seg til tradisjonelle medier.

Prosjektet ble finansiert av Medietilsynet og Rådet for Anvendt Medierforsking

Boka er redigert av John Roger Andersen, Eli Bjørhusdal, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun.

Kan leses her.

This book chapter by me, Hilde Corneliussen and Lin Prøitz draws from a project studying non-western immigrant women and their use of media related to social engagement. The authors explore social capital, including the digital, analysed through two women’s life biographies, community involvement and media use. Engaged in different arenas they illustrate different manifestations of social capital, one of them shows a high degree of digital social capital, while the other deploys alternative media.

Open Access

 

This entry was posted in On this day!. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s